søndag 19. mars 2017

Årsmøtekurs v/Helle!

Vi har alltid eit helgakurs når vi har årsmøte, desse kursa vert alltid populære og fullteikna.

Kursleiar denne gongen var Helle Løwenskiold med kurstema "Bladteppe" og "Buggy Barn". 

Helle har halde kurs for oss fleire gongar, og ho skuffar aldri! Gladdama frå Oslo sprudla heile helga og strødde om seg med positive kommentarar og vi høyrde ofte: "Har dere det bra jenter??". Helga gjekk altfor fort, men slik er det når ein har det veldig kjekt! Takk Helle for eit flott og lærerikt kurs!
 Helle sine kursmodellar, "Bladblokka" er brukt både til løpar og til eit stort veggteppe. Detaljar frå teppet.

Vi fekk god innføring i å sy denne blokka, og Helle hadde laga ein montasje med "steg for steg" i arbeidet med bladblokka.

Vi starta med eit fast mål på stoffbitane, men deretter vart det litt meir "fritt fram", for her skulle vi kutte stoffa litt ulikt for å få fram dei varierte blada.


Med kvar sine fargeval i blada, så vart det veldig mykje flott å sjå etter kvart! Og det er akkurat dette som er så flott med kurs med mange deltakarar, då får du sjå same arbeidet i ulike fargeutgåver! Slikt er flott inspirasjon til kvarandre!


 Nyt alle flotte variantane under her!!


Vi hadde også høve til å prøve Buggy Barn-blokka "Husteppe", Helle forklarte framgangsmåten og var til hjelp med å setje saman fargar.


På eit helgakurs i klubben vår lid vi inga nød i matvegen! 
Vi fekk god gryterett laga av ein kokk, og "kursengelen" la til rette med kaffi/te, dekka på og rydda opp og stilte med gode kaker. 

Kan vi ha det bedre då?? 
Gode syvenner, kjekk hobby og god mat....., no får vi sjå fram til neste kurs til hausten!!

Takk til alle som gjorde denne helga til ei flott helg!!

fredag 17. mars 2017

Vi har fått ein PRIS!!

På årsmøtet vårt 11.3 fekk leiar den store æra å fortelje dei frammøtte at klubben vår har fått ein pris frå "Studieforbundet kultur og tradisjon".

Blant over 100 lag vart vår klubb plukka ut som ein av i alt tre lag til å vinne ein pris på kr 5000!

"Ein million på rett kurs!"Vi vart sjølvsagt gledelig overraska, for dette ante vi ikkje noko om før vi vart kontakta av Studieforbundet for kultur og tradisjon. Medlemmane våre applauderte nyheten og synest det er kjekt at den store aktiviteten i klubben vår vert lagt merke til utanfor vår region!

Vi har mange gode kurs i klubben vår, og hittil i år har vi hatt 3 kurs med stor deltaking.


Beklager dårlig bildekvalitet, skal bytte til eit bedre bilde seinare!

I Norsk Quilteblad som kom ut denne veka, står artikkelen der desse "tekstbilda" er henta frå.

onsdag 15. mars 2017

Årsmøtet er over!

Forige helg hadde vi ei flott "årsmøtehelg". I kombinasjon med eit fullteikna kurs med Helle Løwenskiold, så arrangerte vi årsmøte laurdag formiddag.

Det var vanlege årsmøtesaker og 3 innkomne saker som vart drøfta med dei mange frammøtte. Vi hadde gode innspel frå deltakarane på møtet. Om medlemmane ynskjer å vite meir om avgjerder vi tok, kan ein kontakte sekretær for å lese referat.

Takk til møtedeltakarane for positive og kreative innspel i sakene.

Så til valet:

Vår gode leiar gjennom heile 6 år, Anne Marie Holsvik, valde no å gå ut av styret. Ho har vore ein tydeleg og samlande leiar, og det blir ikkje lett å "hoppe etter Wirkola"! Vi reknar med henne som ein rådgjevande medlem i framtida, så dette skal nok gå bra! Tusen takk for jobben du har gjort Anne Marie!


I tillegg gjekk kursmedhjelpar Grete Midthjell ut av styret, vi takkar henne for innsatsen!

Det nye styret ser slik ut:


Leiar                            Mariann L. Hatlenes                    2018
Nestleiar                      Torunn Føllesdal Utnes                2018
Kasserer                       Rigmor Kvalheim                        2019           
Sekretær                      Laila Utnes Piel                            2018
Materialforvalter          Laila Brekke                                 2018
Kursansvarleg             Ingun Vaksdal                               2019

Revisor                        Ingebjørg Lillebotn Utnes            2018
                                    Inger Lise Strand                          2019                                                 

Valnemnd 2018           Anne-Marit Ripe Daviknes          2018
                                    Hilde Strøm Os                             2018
                                    Mona Skålerud                              2019
                    
Leiar og nestleiar tek med seg dei oppgavene dei har elles
Kursansvarleg og matrialforvalter  jobber saman


mandag 13. mars 2017

Ny heading!!

Det er VÅR!!! ....og no er headingen bytta ut med utsnitt av ein vårleg løpar som er sydd med "Slipslinjalen" som vi har.

Desverre huskar eg ikkje kven som har laga den, håpar eigaren tipsar meg på epost!! ...og eigaren har tipsa! Laila Brekke har sydd denne løparen!


Bargellokurs!

Torsdag 16.3 arrangerer vi eit kveldskurs i Bargello-teknikken på Stokkenes Gjestegard.

(bilde frå internett)

Kurset er på 4 timar , kl 18-22, og er ved Synnøve Torheim. Det er mange påmelde til dette kortkurset, men om fleire vil delta, så er det berre å ta kontakt med kursleiar Ingun. (Eit svært rimelig kurs!! )


 (Bilder frå internett)
Bargelloteknikken går ut på å sy sammen smale remser i ulike fargar, kutte dei opp på tvers, forskyve dei litt og sy sammen igjen.

Ein får fram mange flotte effekter, både symmetri og "nordlys"!
Du treng ikkje å sy så store ting, ein liten løpar som på bildet under er noko ein klarer å starte opp på i løpet av ein kveld.
(løpar laga av Mariann)

Du kan lage mindre ting som kan fellast inn i ei lita brikke, til ei kuvertbrikke mm. Når du snur same blokka, får du også ulike uttrykk slik du ser under her:
 Dette er det same bildet, kvar si retning!! (henta frå søk på internett)

Velkommen til endå eit kjekt kurs!!

søndag 5. mars 2017

Marsmøte!

Då ynskjer vi alle velkomne til eit interessant møte tysdag 7. mars kl 18.30-21.30.

På forige møte hadde vi tema "Meshwork" der Laila Brekke viste oss framgangsmåten. Vi fekk lære korleis ein lagar remser og fletting i ruter/lerretsteknikk på Rasterquick. Sjå bilder frå februarmøtet HER.

På dette møtet vil Laila fortsetje med teknikken, no skal vi få lære ein "skråteknikk" som kan brukast til å lage  mellom anna kuber som på bildet under her.
 Bilda her er Laila sine modellar.

Her er det brukt ein Rasterquick med skråruter til å flette på.

Dei som prøvde teknikken sist, kan førebu seg til møtet ved å lage til remser.

  • Ein skal bruke den same skråbandsbrettaren som sist, 12 mm. 
  • Du treng remser i tre ulike fargar, helst med litt kontrast i fargane for å få fram teknikken.
Av anna utstyr så ser du HER på lista som vart lagt ut på infoen for forige møte.

I 2007 hadde vi kurs med Mia Øhberg i denne teknikken, HER kan du sjå bilder frå kurset og få tips om fine samansetjingar av fargar.Primula Design har no fått inn meir utstyr til dette, også Rasterquick, Ingun tek med på møtet! Truleg vil også Lappestua Eid ha med utstyr for sal.

Kasserer minner om at kontingenten for 2017 må være betalt før årsmøtet for å ha stemmerett, ho tek med liste på møtet over dei som ho manglar innbetaling frå. For dei som ikkje har betalt enno, så finn de info på bloggen her på feltet heilt til høgre på sida her under "Nyttig info".

Elles så vert det info om kurset vi skal ha med Helle Løwenskiold, det er fullteikna og vi gler oss til å lære teknikken "Bladteppe".

Om det er nokon som kjem på årsmøtet, men ikkje har meldt seg på lunsjen, så må dei kontakte Ingun på møtet.

Vi håpar at dei fleste vil ta del i å lære meir om Meshwork, så då møtest vi til ein lærerik kveld!
Velkomne!