torsdag 9. mai 2013

Våre flotte linjalar!

I år har klubben valt å kjøpe inn ulike spesiallinjalar og bøker til dei som også har det.
Vi har gode erfaringar med eit linjalkurs som vi hadde hausten 2012, og difor kjem vi til å satse vidare på dette når vi startar opp att til hausten.

Vil du låne ein av linjalane, følg med på utlånslista som ligg på høgresida på bloggen.

Her er ein liten presentasjon av dei linjalane som vi har og døme på kva du kan lage med dei.


Dette er linjalen Circle Wedge ruler, løparen over er laga med denne linjalen. Aud S. er mester for denne.

 Storm at Sea-linjalen! Teppet over har Ingun laga.
 Teppet over har Anne Marie laga og Ingebjørg har laga det rosa hjerteteppet under.
 Twister-linjalen!
 Vi har kjøpt både den store og den vesle linjalen.

 Manglar info om kven som har laga nokre av quiltane, send meg gjerne namnet om nokon har tips.

Det blå teppet har Elna laga, ho har brukt den store linjalen til dette. Av restane som vart til overs mellom blokkene, laga ho løpar med den vesle linjalen. God utnytting av stoffet!


Det blå teppet har Ann Margret laga. HER kjem du til ei side med mange bilder og tips om X-blokk linjalen. Vi har kjøpt 2 linjalar, 6,5 og 7,5 inch og desse to bøkene. Solfrid har laga dette flotte teppet. Bildet på headingen på bloggen er eit utsnitt av eit x-blokkteppe Randi R har laga.

 Dette er "Square in a square" linjalen. Den kan td. brukast til same blokker som Storm at sea lagar. Dette er "Quick curve ruler" , her brukt til kuvertbrikker etter mønsker frå Annaka. Haldis har sydd denne.

Ingen kommentarer: