onsdag 9. januar 2013

Kursmodellar!

Vi skal ha kurs med Birthe Lee Tveit 26.- 27. januar, og på klubbmøtet i går var det påmelding til dette kurset. Dei av medlemmane som ikkje var til stades på møtet og som no ynskjer å gå på kurset, må ta kontakt med kursleiar Siv snarast!!

Bilda av kursmodellane talar for seg sjølv, her er det friske fargar og samansetjingar av stoff nesten utan ei bein linje! Og det kan mest sjå ut til at dess skeivare ein syr og kuttar, dess meir effekt får ein med denne teknikken!

Ingen kommentarer: