tirsdag 2. juni 2015

Jubileumskurset med Randi Røys!

Vi hadde to gode kursdagar heilt vest ved storhavet! I grendahuset i Vedvik møtte vi svært gode kurslokaler, og det kom vel med. 28 medlemmer stilte opp med symaskin, klare til å lære av Randi Røys. Og visst lærte vi!


Randi hadde med seg mange flotte modellar, alle laga rundt den same basismodellen ho har laga mønster til. Kjempeflott Randi!
Her er ein av modellane hennar. 

Randi skal være ein av kursholdarane på Vestlandstreff, og denne helga hadde vi det same kurset som ho skal ha på treffet 16.-18. oktober.  Kursmodellen er i utgangspunktet eit veggoppheng med ulike årstider der det kan festast på ei lomme til månadskalendar under. Opphenget kan sjølvsagt brukast åleine, og det kan også brukast til løpar. Det kan her nemnast at på invitasjonen til Vestlandstreffet, så er det bilde av modellen "Haust". I kompendiet på kurset vil ein få mønster til 4 årstider, og ein kan sjølvsagt sy ei anna årstid enn haust om ein vil!!


Under her er modellen "Haust", sydd i nydelege haustfargar. Men sidan det no er sommar, så valde vi å sy den "varme" årstida!!

Her kjem bilder av noko av det som vart til på kurset!


Mange av oss laga alternativ ut frå denne modellen, både lenger og smalare, og sidan vi var heile 28 på kurs, så vart det virkelig mykje flott å sjå!
 Lang løpar med stokkroser!

 Andre stokkroser under arbeid!Nydelig med stiliserte blomster i lag med flotte stoff!


 2 smale løparar, effektiv bruk av kurstida når ein seriesyr!!

 Sjå på desse friske fargane!


 Løparar under arbeid, mange detaljar som skal på plass,....i rett rekkefølge!
Ein løpar heilt i startfasen! Balistoff gjev kjempeflotte effektar i slike blomster, mange brukte slike stoff.


 Her er dei fleste av oss samla, men ikkje alle veggbilda/løparane vart med. Utvalet i innlegget her viser likevel kor mykje flott vi laga etter inspirasjon frå kursholder Randi.

......Og om nokon sakna matbilder???? Sjølvsagt så hadde vi mange og gode matpausar. Vi hadde ein fantastisk lunsj begge dagane, takka være oss sjølve!! For vi la opp til "korgafest" der alle hadde med noko til lunsjbordet. Då vi såg kva som var samla på bordet, kunne vi fastslå at vi hadde ikkje fått det bedre om vi var på hotell!!


 Såå nydelig mat! Visst kan vi meir enn å sy!

Til slutt vil vi takke oss alle for at vi tok oss ei helg i lag, og hadde det heilt fantastisk. 
Vi må nok jubilere litt oftare!!!

Ingen kommentarer: