torsdag 28. januar 2016

Takk til Lappestua-Eid.

Laurdag 23.1 hadde Lappestua-Eid sin siste opningsdag. Då vart det laga eit kort innlegg på Facebooksida vår, men ikkje her på bloggen.

Butikken har halde oss medlemmar med eit godt utval av stoff og utstyr i fleire år, trist for oss at Siv sluttar no, men sikkert eit godt val for henne.

Det er likevel godt å vite at ho vil fortsetje med sal og service av Janome symaskiner, sal av utstyr og av bunadsstoff. Siv vil også være ein stor ressurs å ha i klubben vår med all den erfaring og kunnskap som ho har, og vi håpar at ho vil være kursholdar for oss seinare også.

Medlemmane og styret i klubben vil takke Siv for alt ho har tilført oss hittil og vi ynskjer lykke til med den vidare drifta!


Ingen kommentarer: