søndag 29. januar 2012

System i blokkene!

Nancy viste oss korleis vi kan få til eit ryddig system når vi skal til å sy sammen blokkene. I staden for å legge alt ut over golv eller bord, så kan ein merkje og nummerere blokker og rader, for så å samle alt i bunkar på bordet ved symaskina.Her er kvar rad merka A,B,C osv. og kvar blokk nedover denne rada har nr. frå 1, 2, 3 osv.
Så samlar ho sammen kvar rad, dvs heile rad A og der blokk nr 1 er den øverste. Ho set også ei knappenål i øverste kant på kvar bunke, dette for å markere kva som er opp.Når ho så skal til å sy sammen rad A og rad B, så set ho 2 knappenåler i kvar bunke, stikk nedanfrå og opp. Dette sikrar at blokkene ikkje flytter seg eller forsvinn!! Og når ho så skal til å sy, så er det berre å dra opp kvar blokk.
Her er dette vist med enkle lappar, samme system fungerer like godt med store samansette blokker.


Og til sist, men kanskje svært så viktig: KIKKHOLET!! Då vi såg Nancy ta opp denne dingsen og stod og kika på blokkene med denne, .....då lurte vi litt! Sant nok er ho frå sjøkanten på Sørlandet, og brukar sikkert kikkerten ofte, men på eit lappekurs??
Etter kvart fekk vi både vite og prøve, og vi lo litt då vi fekk greie på at dette var eit slikt kikhol som er brukt i dører!! Ved å sjå gjennom denne, eller med digitalkamera, så fekk vi same effekten som når vi "myser" med augene. Striper og kontrastar kom betre fram. Takk for tipset Nancy, og for eit avslappande og lærerikt kurs! Anbefales til andre quilteklubbar!!

Ingen kommentarer: