lørdag 7. januar 2012

Januarmøte

Vis og fortell starta med denne flotte løparen. Den består av mange små blokker av "Snowball". I haust har vi hatt blomster som tema, dette fortset vi med fram til sommaren.Denne løparen er fyllt av Primula, sa nokon, akkurat den blomsten som no kjem i handelen. På februarmøtet vert denne teknikken temaet!
Men også i litt meir kalde fargar, vert denne fin. Det er Ingun som er mester for dette.
Haldis sitt flotte teppe, framsida er flott og baksida unik med eit puslespel av blokker i mange teknikkar som har blitt liggande. Denne baksida har mykje historie!

Dette er rammer som det skal komme noko fint inni, håper vi får sjå seinare!

Ingen kommentarer: