lørdag 29. april 2023

Velkommen til basar på Stokkenes Gjestegard!

Tysdag 2. mai inviterer vi til ope hus på Stokkenes Gjestegard kl 18.30  med basar til inntekt for Ukraina! 

Vi ynskjer alle velkomne og håper på god gammaldags basarstemning. Dette teppet er hovedgevinsten, eit dugnadsteppe med blokker som medlemmer har sydd etter eigen ide, og profesjonelt quilta av Sølvi Quiltestudio.


Bilde frå loddsalet på Rema 1000

Vi har hatt mykje fin omtale i lokalavisene våre, og som før nemnt, så går all inntekt direkte til "Ukrainahjelpen".

 Klipp frå Fjordabladet.


Dørene opnar kl 18.30 og vi spander gratis  mat og kaffi på alle. 

Det vert åresal og framleis høve til å ta lodd på bok. Du kan bruke kontantar eller Vipps på basaren. Trekning vert rundt kl 20.30.

Vi har no hatt to veker med loddsal på Alti og Rema 1000 på Nordfjordeid i tillegg til loddsal via Vipps. Klubben takkar alle som har teke lodd hittil, det er ei god sak det er jobba for og medlemmane i klubben har lagt ned eit stort dugnadsarbeid både ved å lage gevinstane og å arrangere lotteri og basar. Vi har medlemmer i klubben frå Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre, og dei har også engasjert seg i loddsalet i sine område. Så takk til alle loddkjøparar frå Sunnfjord i sør til Ålesund og Sykkylven i nord, og til andre rundt i landet som har kjøpt lodd via Vipps/SMS!

Denne kvelden er også dagen for medlemsmøte i klubben, så då brukar det også å  være "Vis og fortel" der medlemmar viser fram sine eigne arbeid. Sidan denne kvelden er "ope hus", så håper vi at mange vil komme innom og sjå kva vi held på med i klubben vår, og kanskje har lyst til å være med vidare i klubben. Vi har rundt 50 medlemmer, men har alltid plass for fleire som vil "leike seg" med stoff og glade fargar!


Velkommen til alle!

mandag 3. april 2023

Velkommen til aprilmøtet!

 Det er påsketider, ferie for nokre, men vi køyrer etter oppsett plan med møte 1.tysdagen i månaden.

Då møtest vi på Stokkenes gjestegard i morgon 4.4 kl 18.30.

Tema denne kvelden er:

  • Diverse informasjon frå styret
  • Basarkomiteen: om basarveka og basar på maimøtet.
  • Torun viser lure sytips
  • Vis og fortel
  • Kanskje kjem Ingun med aktuelle varer?
  • Lotteri og kaffipause!
  • Velkomne!  • Påskesying, ta med deg det du held på med! Stitchery? 
    Eller treng du noko å gjere, så ta med deg stoff i vårfargar, så blir du kanskje inspirert av andre! Eller av denne påskehøna?

Til denne treng du tynn papp, tynn vatt, limstift, hampesnøre eller tynt silkeband, passande stoff og sysaker.


Velkomne og God påske til dei som ikkje har høve til å møte!