lørdag 5. mars 2011

Tepper som varmar!


Sydd av Randi Røys (privat eige)

På siste styremøte og på medlemsmøtet no i mars er vi blitt einige om å starte på prosjektet "Tepper som varmer". For dei som ikkje kjenner til dette, så er dette eit dugnadsarbeid der vi syr tepper og gjev til barn som ligg på sjukehus. Mange klubbar har engasjert seg i dette, og mange barn ved dei store sjukehusa har fått slike tepper.
Vi diskuterte kven som vi skal ta kontakt med, og no er vi truleg i gang med vår plan.

Laila P har teke initiativ til eit samarbeid med Lions i vår kommune. Dei har samarbeid med Lions i Litauen, og vi har fått vite at vårt initiativ vil truleg glede mange barn der. Samarbeidet pågår, meir info vil komme her når vi veit meir. Men takk til Laila som har jobba fram dette så langt.

Planen vår er no slik:
  • Vi har fått nokre meter gratis stoff frå Olaugs Quilt til dette prosjektet, det takkar vi firmaet så mykje for!
  • Det er mogleg at firmaet Per Olden sponser vatt, dette får vi vite etter årsmøtet til Norsk Quilteforbund.
  • På medlemsmøtet i april vil Randi Røys vise oss korleis vi syr blokka til "Sommarfuglteppet" til Buggy Barn. Vi har då tenkt at dette er eit flott motiv som vil passe fint til barnetepper.
  • Vi arrangerer ein sylaurdag eller sysøndag no i vår, då møtes vi og syr blokker både til oss sjølve, og så blir det også litt til teppeprosjektet.
  • Så håpar vi òg at medlemmane rundt om i distriktet grupperer seg og syr litt i lag, og kosar seg med dette tiltaket.
  • Om vi får det til, så kan vi ha ei utstilling til hausten når vi skal arrangere Låvemessa vår!
  • Dersom samarbeidet med Litauen går i orden, så vert teppa truleg overleverte der rett før jul.
Sydd av Randi Røys (privat eige)

Ingen kommentarer: