lørdag 25. februar 2012

Husk!

Ein huskefinger,........ har du huska alt eller har du gløymt noko?? Det er iallefall noko veldig viktig du bør huske å gjere snarast om du ikkje har gjort det,.... BETALE KONTINGENTEN for 2012 TIL NLQ!!
No er fristen sett til 29.2, dvs at det er berre 3 dagar i neste veke å gjere dette på! Årsaka til at vi no set ein frist er at kasserer vert bortreist ei veke frå 2. mars og er ikkje tilbake før etter årsmøtet. Så om du skal delta på årsmøtet og ha stemmerett, så må du vere gyldig medlem ved å ha betalt kontingenten, og så tidleg at kasserer får deg på lista før ho reiser!

Summen på kr 200 må betalast inn på kontonr. 3790.13.16660!!!


Ingen kommentarer: