lørdag 29. desember 2012

Onsdagskurs v/Siv Desse 3 bilda over er kursmodellar som Siv hadde med seg. Ho la opp til mange ulike modellar samtidig, og her var mykje kjekt å ta fatt i. Faktisk så mykje at vi burde hatt ei heil helg! Eit kjekt kurs,  og vi såg også at Bargelloteknikken var noko vi burde jobbe meir med, for den er både enkel og dekorativ! Takk til siv for eit kjekt kurs!
 Betsy prøvde seg på denne stjerna, den ferdige finn du blant bilda frå desembermøtet.


 Desse 3 løparane over er modellar som kurdeltakarane hadde med til inspirasjon. Og inspirasjonen virka, bilda under er av 2 ulike løparar som vart påbegynt. Dei ferdige løparane ser du blant bilda frå desembermøtet.Ingen kommentarer: