torsdag 21. februar 2008

The neverending story......

.......is about our long, long clothes-line!!

Så her fortset mysteriet om klesnorene som er sårt sakna! Håper ikkje historia og ventetida blir like lang som snorene då! For vi treng dei til utstillinga til Regionstreffet 30. mars! Hadde ein notis her på sida for ei veke sidan der eg etterlyste dei, og Elin svara i prateboksen at ho hadde funne dei i klubbhuset. Men det var dei NYE som vi måtte kjøpe fordi vi mangla dei gamle!!!!

Så herved etterlyses:

X antal meter med plastik-klesnor, truleg kvit farge. Snorene var sist sett mellom trea i Jektehola ein junidag for 2 eller 3 år sidan. Der var truleg mange vitne til stades, så etterforskingsavdelinga tek gjerne imot tips og observasjonar i saka. Det er ikkje kjent at medlemmer har fått meir kletørkeplassar ute, så snorene ligg nok i dekning ein stad i nærområdet.
Dei som har noko å melde frå om, kan gjere det ved å skrive i Prateboksen eller sende epost til ein i styret.

Meir informasjon kjem i bloggen om det dukkar opp noko nytt i saka!

Ingen kommentarer: