søndag 9. mars 2014

Endringar i styret.

Laurdag hadde vi årsmøte med heile 32 frammøtte! Dette gleda oss mykje, for det er kjekt når medlemmane viser interesse for drifta av klubben.
Årsmøtet gjekk glatt, med lite diskusjonar, og vi vel å tolke det til at vi lukkast med å drive med mest mogleg informasjon og medverknad frå medlemmane året rundt.

Valnemda har heller ikkje hatt problem med arbeidet sitt, for halve styret tok gjenvalg. Men det er også kjekt å merke seg at det er vilje blant medlemmane til å ta verv.

Det nye styret ser slik ut:

Leiar :                               Anne Marie Holsvik
Kasserer:                           Rigmor Kvalheim
Sekretær:                           Laila Utnes Piel
Nestleiar/blogg/bibliotek:  Mariann  Hatlenes
Infoansvarleg:                   Torun Føllesdal Utnes
Materialforvaltar:               Laila Strand Brekke
Kursansvarleg:                   Ingun Vaksdal
Kursmedhjelpar:                Grete Midthjell

Revisor: Ingebjørg Utnes
              Ingrid Myklebust

Valnemd: Kari Tellevik
                Hilde Strøm Os
                Ragnhild Sande

Vi takkar Berit Jakobsen for jobben ho har gjort som materialforvaltar. Ho gjekk ut av styret. Takk  også til Laila Strand Brekke som har gjort ein god jobb som kasserar, og no tek til i eit anna verv.
Aud Torheim og Wenche Svoren gjekk ut av valnemda. Takk for arbeidet dei har gjort.Ingen kommentarer: