torsdag 23. april 2015

Pinterest!

Quiltemagasinet utviklar seg stadig! For kort tid sidan var Bente Vold Klausen på Facebook og etterlyste lesarane sine tips til "Ønskeblokken", ei blokk som ho vil ha omtale og mønster til i bladet. Responsen var enorm!

No står det på Facebooksida "Lappemakerne", der ho er med, at Quiltemagasinet er på Pinterest. Der er det ei stor samling av ulike kategoriar innan quilting, blant anna "Lesernes egne bilder".
Her inviterer ho alle til å legge inn sine bilder.

Klikk på linken HER og bli inspirert!

Om du ikkje abonnerer på Quiltemagasinet, så finn du info om bladet HER! Tek også med at på side 58 i bladet som kom denne veka, står det om at vi arrangerer Vestlandstreff!

Ingen kommentarer: