lørdag 4. juni 2016

Like før!!!

No er det dagen før blåturdagen!! Berre timar att,........og mange som er spente på kvar turen går!

Minner difor om at oppmøtet er seinast kl 12.50 på Stårheim ferjekai! 

Berekne litt ekstra tid om du ikkje har avtalt kven du vil sitje på med, det same for dei som har meldt seg som sjåførar og ikkje har full bil!

Egenandelen på kr 100 kan du enten betale kontant eller inn på kontoen vår : Kontonr: 3790.13.16660

DÅ SJÅAST VI!!!!

Ingen kommentarer: