lørdag 11. mars 2023

Eit vellukka årsmøte!

 Så er årets årsmøte vel i hamn! 

Med 25 frammøtte fekk vi gode diskusjonar i sakene våre og godkjende vedtak.

Blomster til avtroppande styremedlemmer.

Mest spennande var det med valet, der to gjekk ut av styret, og valnemnda hadde ikkje fått ja frå nokon på førehand. Men det ordna seg, og med stor applaus til dei som no går inn i styret!

Det nye styret ser slik ut:

  • Leiar                                                        Torunn Føllesdal Utnes
  • Nestleiar /sekretær                                   Mariann L Hatlenes
  • Kasserar                                                   Rigmor Kvalheim
  • Infoansvarleg                                           Asbjørg Bjørkedal
  • Kursansvarleg                                          Janne G Vatne
  • Materialforvalter/kursmedhjelper            Anne Marit R Daviknes
  • Styremedlem                                           Tove S Johnsen
Etter årsmøtet hadde vi felleslunsj med dei som skal fortsetje dagen med kurs ved Andre Wallenborg.
...og så vart det gjort klart for kurs, "Søm av sekk".


Ingen kommentarer: