tirsdag 16. april 2024

Demonstrasjon av blokka Arrowhead

 På siste møte i klubben viste Ingun frå Sybutikken Primula Design korleis ein syr blokka Arrowhead.

Dette er ei blokk som er enkel å få til berre ein syr og kuttar på rett plass! 


  • Den har to kvadrat som utgangspunkt, bruk cm-linjal-
  • Merk opp på stoffet kvar du skal sy, diagonal linje og 5 cm inn frå to motståande hjørner.


  • Kutt opp slik som du ser dei kvite stoffa mot det grøne og opne opp stoffdelane


På oppdrag har Haldis laga ei skisse over blokka med mål i inch  (Ingun forklarte blokka i cm-mål), her står det kvar ein skal sy og klippe/skjære.
  • Plasser og sy sammen....FERDIG!

Ei flott blokk til å bruke til større tepper! Her er bilde av blokker som medlem May Kristin sydde etter møtet!

Det ligg fleire videoar av blokka på Youtube, her er ei av dei:

Ingen kommentarer: