søndag 3. juni 2012

Blåtur!

 Årets BLÅTUR er like om hjørnet, og vi satsar på alt alt det grå vert forvandla til BLÅTT tysdag 5. juni!!


Blåturkomiteen har kome med litt info, men som vanleg er det lite dei røper til oss.


Her er det vi får vite:
Så mykje som 36 lappedamer er påmelde til blåturen tysdag kveld!
Eigendel kr 100 tas med og betalast til Laila Brekke i kontantar.  Kan vere
lurt å ta med litt ekstra dersom det dukkar opp noko fint på turen som kan
vere kjekt å ha?
Dei som ikkje treng å møte opp på Nordfjordeid "bak" Libris kl 17 får
beskjed om det av blåturkomiteen. Vi har såpass respekt for andre si tid at
det må gå sjølv om det er blåtur.
Ryggsekk og fjellsko er ikkje nødvendig, vi er heller ikkje så avhengig av
veret. Reknar med at alle fjellovergangar er opne i juni.....

Det vil vere mogeleg å styre tidspunkt for heimreisa sjølv pr bil, men vi
vil tru at junikvelden går med!

Velkomne! Dette bildet er lånt frå DENNE bloggen


Ingen kommentarer: