lørdag 30. juni 2012

Kalendar 2012


Desse kalendarblokkene er laga av eitt av medlemmane i klubben vår, kreative Randi Røys. Ho fekk inspirasjon frå ein kalendar med strektegningar, dette overførte ho til månadsblokker i stoff. 
Medlemmane hadde ynskje om å ha dette som  "månadsblokker" frå i vår og til vi er komne året rundt. Mønster til blokkene er sendt ut på epost til medlemmane, dei som ikkje brukar epost og gjerne vil ha mønster, vil få papirkopiar ved å ta kontakt med ein i styret.


 Dette stativet har Randi kjøpt av ein smed i Jølster. Aud L. i Svelgen vil skaffe oss namn og nummer om nokon vil ha eit slikt stativ.Ingen kommentarer: