lørdag 23. desember 2017

23. desember!

Veslejulafta er komen!! 
Til glede for dei som no har venta og venta, men til stor frustrasjon for nokre av oss som gjerne ville ha hatt endå ei veke til førebuingar!!

Dagens hjerte er kanskje eit symbolsk hjerte, det er litt i "Crazy-stilen", men om du ser på bildet over, så er det eit nydelig hjerte.

Det store hjertet som sprer GLEDE utover til andre symbolisert med mange små hjerter!
Nydelig!!

Kunstnaren bak dette  over var merka med Wendy Williams, funne på Pinterest. Bildet under var ikkje merka med namn.

Takk til kunstnaren bak, dette er nydelige hjerter!! Kanskje blir du inspirert no til å bruke opp alle stoffrestane dine etter all hjerteproduksjon tidlegare i desember?????
Lykke til!


Ingen kommentarer: