lørdag 16. mars 2019

Årsmøtet 2019!

Årsmøtet 2019 er over og vi kom vel i hamn med både sakene og valet!

 
 Vi kom til eit fint pynta lokale på Stokkenes Gjestegard, både ute og inne var det blomster og kreativ pynt!


Takk til alle som møtte fram, det er alltid kjekt å få diskutert saker som er viktige for drifta av klubben vår!


I styret var det eitt medlem som gjekk ut, det var kursleiar Ingun Vaksdal som har gjort ein kjempejobb for klubben vår i årevis! Ho har skaffa oss mange gode kursholdarar opp gjennom åra og har hatt god oversikt over nye trendar "ute i verda"!  Så tusen hjertelig takk til henne, vi sa det også med nydelige blomster!!


Den nye kursleiaraen vår no er Synnøve Torheim , vi ynskjer henne velkommen i styret og ser fram til fleire kjekke kurs i regi av klubben vår.

Då ser vi fram til eit kreativt år i klubben vår!!

Det nye styret ser slik ut:

Leiar/bloggansvarleg:                          Mariann L. Hatlenes  på val 2020
Nestleiar/infoansvar:                            Torunn Utnes             på val 2021
Sekretær:                                               Aslaug B. Alsaker     på val 2020
Kasserer:                                               Rigmor Kvalheim      på val 2021
Kursansvarleg:                                     Synnøve Torheim      på val 2021
Materialforvalter/kursmedhjelper:      Gitte Lefdal                på val 2020

Valnemd:                                               Laila Brekke.              på val 2020
                                                               Anne Marit Starheim på val 2020
                                                               Mona Skålerud          på val 2021

Revisor                                                  Inger K Starheim.      på val 2020
                                                               Laila U. Piel.               på val 2020

Vi avslutta årsmøtet med god lunsj for alle frammøtte og for deltakarane på årsmøtekurset som vi også hadde denne helga.
Ingen kommentarer: