søndag 14. april 2013

Linjalar!

Klubben har i vinter kjøpt 3 nye linjalar, "Storm at sea" og to stk "Twister", noko som har vist seg å være svært populært. Vi hadde kurs i bruken av desse før jul, og slike kurs er svært lærerike og inspirerande.
Det er mogleg at vi kjem til å kjøpe fleire linjalar til bruk i klubben. Linjalane  vi har no er til låns for alle medlemmane!
Dette er "Storm at sea"

For at medlemmane skal kunne følgje med kven som til ei kvar tid lånar dei og kan tinge seg på som neste lånar, så er det laga ein liten rubrikk på høgresida på bloggen, den heiter "Klubbens linjalar". Der er det no skrive inn kven som er lånar akkurat no.

Ingen kommentarer: