lørdag 3. mars 2018

Årsmøte 2018!

Då er eit vellukka årsmøte over og vi handsama viktige saker for oss. Takk til aktive medlemmer som deltok, men vi hadde ønska eit litt større frammøte denne dagen!

I år vart det litt endring i styret,  to gjekk ut og vi takkar Laila Brekke og Laila U. Piel for godt  arbeid for klubben i fleire år!

Det nye styret ser slik ut:

Leiar:                          Mariann L. Hatlenes
Nestleiar:                    Torunn Utnes
Sekretær:                   Aslaug B. Alsaker 
Kasserer:                    Rigmor Kvalheim
Kursansvarleg:          Ingun Vaksdal
Materialforvalter:     Gitte Lefdal


Ingen kommentarer: