torsdag 4. november 2010

Quiltelag med blogg

Viss du vil følge litt med på kva andre quiltelag held på med, så har red. laga til ei oversikt på høgresida på bloggen.
Under Andre quiltelag er det laga til ei bloggliste som heiter Oppdatering hos quiltelag med blogg.

Her rullar det inn øverst det laget som sist har oppdatert bloggen sin. Desverre fungerer teknikken slik at det er kun dei med blogg denne tenesta fungerer for, dei med vanleg heimeside må vi gå inn på som før.

Ingen kommentarer: